Política de privacitat


POLÍTICA DE PRIVACITAT D’IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ

IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ es compromet a realitzar els màxims esforços per complir en tot moment en relació amb els tractaments de dades que realitzi, amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades, actualment el Reglament General de Protecció de Dades (UE) Nº 679/2016 i la LOPD 3/2018 de 5 de desembre.
A continuació IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ informa als USUARIS sobre els termes i condicions en què IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ tractarà les seves dades de caràcter personal.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ, S.L. NIF B-65.499.774
Direcció postal: C/ Unió 1 1r, 08221 Terrassa (Barcelona)
Direcció electrònica: info@implica.eu
Telèfon: 93 786 92 45

TRACTAMENT DE LES DADES DELS USUARIS DEL FORMULARI CONTACTAR D’AQUESTA WEB

1. Finalitat del Tractament de les dades dels usuaris del formulari contactar:

o Gestionar i atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes que els usuaris del formulari contactar de la web ens enviïn.

o Gestionar l’enviament d’informació que ens sol·licitin i, en els casos que s’escaigui, facilitar-los les ofertes dels productes i/o serveis d’IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ dels que ens hagin manifestat el seu interès. .

IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ no prendrà decisions automatitzades en base al seu perfil.

2. Legitimació per al tractament de les dades dels usuaris del formulari contactar: consentiment de l’interessat.

La base legal per al tractament de les dades dels usuaris del formulari contactar es l’obtenció del seu consentiment, que ens serà prestat en cas i en el moment d’emplenar i enviar-nos el formulari contactar emplenat.

3. Període de conservació de les dades dels usuaris del formulari contactar de la web:

Conservarem les dades dels usuaris del formulari contactar de la web, durant el termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès per part seva sobre els nostres productes o serveis, mentre no ens sol·liciti la supressió de les seves dades.

TRACTAMENT DE LES DADES DELS SUBSCRIPTORS A LA NOSTRA NEWSLETTER

1. Finalitat del Tractament de les dades dels destinataris de la Newsletter i comunicacions comercials:

Gestionar la subscripció i la remissió de la Newsletter i comunicacions comercials d’IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ .

2. Legitimació per al tractament de les dades dels destinataris de la Newsletter: Consentiment de l’interessat.

La base legal per al tractament de les dades dels destinataris de la nostra Newsletter és l’obtenció del consentiment inequívoc del destinatari de la Newsletter, mitjançant la seva subscripció.

D’altra banda, la base legal per al tractament i la remissió de les Newsletters que IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ pugui realitzar amb destí als CLIENTS és la concurrència de l’interès legítim d’IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ.

3. Període de conservació de les dades dels destinataris de la Newsletter i comunicacions comercials:

IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ conservarà les dades personals dels destinataris de la Newsletter i comunicacions comercials d’IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ necessàries per a la remissió de la Newsletter i demés comunicacions comercials per termini indefinit, llevat que ens sol·licitin la baixa del servei de recepció de Newsletters i demés comunicacions comercials per escrit a sarmengol@implica.eu amb còpia del seu DNI.

TRACTAMENT DE LES DADES DELS SOL·LICITANTS D’OCUPACIÓ
CANDIDATS EN PROCESSOS DE SELECCIÓ D’OCUPACIÓ

1. Finalitat del Tractament de les dades dels sol·licitants d’ocupació-candidats:

IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ tractarà les dades dels sol·licitants d’ocupació amb la finalitat d’incorporar i gestionar les seves dades en la nostra base de dades de candidats per poder contactar quan el seu perfil encaixi amb alguna vacant en els processos de selecció de personal que IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ realitzi.

IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ no prendrà decisions automatitzades en base al seu perfil.

2. Legitimació per al tractament de les dades dels sol·licitants d’ocupació-candidats: Consentiment de l’interessat.

La base legal per al tractament de les dades dels sol·licitants d’ocupació-candidats en processos de selecció d’ocupació és l’obtenció del seu consentiment, mitjançant l’acció positiva, en el moment de fer-nos arribar el seu currículum per qualsevol mitjà.
3. Període de conservació de les dades dels sol·licitants d’ocupació-candidats:

IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ conservarà les seves dades mentre no ens sol·liciti la seva supressió

PERÍODE GENERAL DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

En general i llevat d’indicació en sentit contrari en els anteriors apartats, IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ conservarà les seves dades personals que ens hagi proporcionat, mentre no ens sol·liciti la seva supressió, excepte indicació expressa en un altre sentit en els anteriors apartats.

DESTINATARIS ALS QUE COMUNICAREM LES SEVES DADES

En general els destinataris de les seves dades seran el personal i la direcció de la companyia.

També podrien tenir accés a les seves dades les empreses que presten serveis a IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ que requereixen l’accés a dades personals, que només accediran a les seves dades en qualitat d’Encarregats del Tractament amb la finalitat de prestar els serveis que IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ els tingui contractats.

Les seves dades no es cediran a tercers, excepte quan existeixi una obligació legal.

DRETS QUE L’ASSISTEIXEN

Finalment, l’informem que, si ho desitja, pot exercir els drets que el RGPD 679/2016 reconeix a les persones interessades a accedir a les seves dades, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, a oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a cancel·lar el tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, a l’oblit, a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a sarmengol@implica.eu amb còpia del seu DNI.