Què hem fet

Edifici EL PRAT DEL LLOBREGAT


Client

SAREB


Servei

Reinici de projectes aturats

Array

(ABR-DES14)

SAREB es va adjudicar un edifici d’habitatges i locals comercials amb Llicència de Primera Ocupació però que havia estat vandalitzat. IMPLICA en col·laboració amb GMG va estudiar el projecte i van redactar l’informe Due Diligence per determinar la inversió pendent. Un cop la propietat va aprovar la inversió, es va realitzar la licitació dels treballs pendents i el seguiment de l’execució dels mateixos. Les obres es van adjudicar a Aldacar Reformes i Construccions, desenvolupant-se dins de termini i costos i sense cap incidència de post-venda.