GESTIÓ PATRIMONIAL

Administració d’immobles en rendiment


IMPLICA assumeix per delegació de la propietat la gestió dels actius en rendiment (edificis d’habitatges o d’oficines, naus industrials, …) o que són susceptibles de generar rendiments. El nostre objectiu és optimitzar la rendibilitat de l’actiu.

Gerència de societats immobiliàries


IMPLICA ofereix aquest servei per les societats tenedores dels actius immobiliaris que gestionem. Donem suport a la propietat en la gestió administrativa, comptable, tributària i financera de la societat i ens orientem a l’assoliment dels objectius de la propietat liderant la gestió de la societat.