Singulars

EDIFICI EN CONSTRUCCIÓ
Palafolls

  + INFO

  Preu:

  • PREU A CONSULTAR
  • Edifici plurifamiliar de PB+2
  • Sostre edificable: 1.558 m2c
  • 26 pisos i 29 pk
  • DH inscrita al RP
  CONTACTE
  E-mail: info@implica.eu
  M:937869245

Es ven edifici de PB+2 en un barri consolidat del municipi amb l’obra en curs, aturada i vandalitzada.

El projecte consta 26 pisos (1.558 m2c) i 29 places d’aparcament en dues plantes sota rasant (1.210 m2).
Referències cadastrals:                                                         9323001DG7192S0001RF9323002DG7192S0001DF9323014DG7192S0001WF i 9323015DG7192S0001AF.

Existeix projecte executiu i la llicència d’obres està en tràmits de renovació. La Divisió Horitzontal està inscrita al Registre de la Propietat tot i que no consta al Cadastre.

Aquest projecte és una oportunitat per a una empresa constructora i/o patrimonialista.

Interessantíssima repercussió m2 construït!!


LOCALITZACIÓ
Sant Joan, 35
Palafolls
Barcelona
mapa