Singulars

Solar en venda al carrer Marconi
Terrassa

  + INFO

  Preu:

  • PREU A CONSULTAR
  • Sostre edificable: 1.616 m2
  • Superfície solar: 392 m2
  • Profunditat edificable: 13,8 m
  • Lineals façana: 33 m i 12 m
  • Edifici plurifamiliar de PB+3
  CONTACTE
  E-mail: info@implica.eu
  M:937869245

Es ven conjunt d’edificacions per enderrocar sobre solar de 392 m2 al carrer Marconi, barri de Ca N’Aurell de la ciutat de Terrassa.

L’edificabilitat aproximada sobre rasant és de 1.616 m2 destinats a edifici plurifamiliar de PB+3.

El fons edificable és de 13,8 metres i els lineals de façana són de 33 metres i de 12 metres.

Referència cadastral: 6813839DG1061B0001XX.

Barri totalment consolidat amb activitat comercial i oferta de centres escolars.

PREU A CONSULTAR.


LOCALITZACIÓ
Marconi, 86-90
Terrassa
Barcelona
mapa