Singulars

Solar en venda al carrer Osca
Sabadell

  + INFO

  Preu:

  • PREU A CONSULTAR
  • Sostre edificable: 1.727 m2
  • Superfície solar: 1.027 m2
  • Profunditat edificable: 13 m
  • Lineals façana: 19,9 m i 18,6 m
  • Edifici plurifamiliar de PB+2
  CONTACTE
  E-mail: info@implica.eu
  M:937869245

Es ven conjunt d’edificacions per enderrocar sobre solar de 1.027 m2 al carrer Osca de la ciutat de Sabadell. El solar arriba fins el carrer Portugal.

L’edificabilitat aproximada sobre rasant és de 1.727 m2 destinats a edifici plurifamiliar de PB+2.

El fons edificable és de 13 metres i els lineals de façana són de 19,9 metres pel carrer Osca i de 18,60 metres pel carrer Portugal.

Referència cadastral: 5596614DF2959H0001AB.

Barri totalment consolidat amb activitat comercial i oferta de centres escolars.

PREU A CONSULTAR.


LOCALITZACIÓ
Osca, 31 / Portugal, 26
Sabadell
Barcelona
mapa