Singulars

Solar en venda al carrer Vila Cinca
Sabadell

  + INFO

  Preu:

  • PREU A CONSULTAR
  • Sostre edificable: 1.522 m2
  • Superfície solar: 724 m2
  • Fons edificable: 18 m
  • Lineal façana: 24,6 m
  • Edifici plurifamiliar de PB+2
  CONTACTE
  E-mail: info@implica.eu
  M:937869245

Es ven conjunt d’edificacions per enderrocar sobre solar de 724 m2 al carrer Vila Cinca de la ciutat de Sabadell.

L’edificabilitat aproximada sobre rasant és de 1.522 m2 destinats a edifici plurifamiliar de PB+2.

El lineal de façana és de 24,6 metres i el fons edificable de 18 m.

Referències cadastrals: 5511002DG2051B0001GU, 5511042DG2051B0001FU, 5511004DG2051B0001PU i 5511005DG2051B0001LU.

Barri totalment consolidat amb activitat comercial i oferta de centres escolars.

PREU A CONSULTAR.


LOCALITZACIÓ
Vila Cinca, 80-88
Sabadell
Barcelona
mapa