Singulars

Solars en venda al carrer Avinyó
Terrassa

  + INFO

  Preu:

  • PREU A CONSULTAR
  • Sostre edificable: 1.461 m2
  • Superfície solars: 711 m2
  • Profunditat edificable: 18 m
  • Lineal façana: 19,5 m
  • Edifici plurifamiliar de PB+3
  CONTACTE
  E-mail: info@implica.eu
  M:937869245

Es ven conjunt d’edificacions sobre solars que sumen 711 m2 al carrer Avinyó, barri del segle XX de la ciutat de Terrassa.

L’edificabilitat aproximada sobre rasant és de 1.461 m2 destinats a edifici plurifamiliar de PB+3.

El fons edificable és de 18 metres i el lineal de façana de 19,5 metres.

Referència cadastral: 7609846DG1070B0001DO.

Barri totalment consolidat amb activitat comercial i oferta de centres escolars.

PREU A CONSULTAR.


LOCALITZACIÓ
Avinyó, 66-72
Terrassa
Barcelona
mapa