Accessibilitat

IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ, SL s’ha compromès a fer accessible el lloc web www.implica.eu, d’acord amb la UNE-EN 301 549:2022 – excloent el contingut exclòs pel RD 1112/2018 La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web al qual es refereix la declaració, segons sigui el cas.

Situació de compliment

Aquest lloc web és plenament conforme amb el RD 1112/2018 Sent el lloc web generalment avaluat com a:

  • Perceptible, en quant a informació i components de la interfície
  • Operable, en quant a components de la interfície d’usuari i navegació
  • Comprensible, en quant a la informació i maneig de la interfície d’usuari
  • Robust, en quant al contingut i la seva interpretació

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 23 d’abril de 2024 

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació en combinació amb l’avaluació del lloc web https://www.tawdis.net/

La Declaració d’Accessibilitat ha estat revisada i actualitzada el 23 d’abril de 2024.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions a través del formulari de contacte d’aquest lloc web, sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) per a:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, així com sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Un cop rebuda la seva consulta d’informació o queixa, donarem resposta en el menor temps possible.

El nostre compromís amb l’accessibilitat

En aquest lloc web s’han adoptat una sèrie de mesures amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat mitjançant:

  • Incloure continguts clars i ben estructurats.
  • Millorar la navegació i l’experiència de l’usuari.