Gestió urbanística

Des d’Implica liderem el procés de transformació urbanística per optimitzar el rendiment de la teva inversió.

Terrenys en procés de gestió urbanística

En aquests casos proposem participar o liderar la Junta de Compensació corresponent. Proposem continuar el desenvolupament urbanístic per consolidar la inversió:

Solars

Proposem desenvolupar projectes per ocupar les necessitats del mercat que no estan ateses. En aquests casos pot ser interessant iniciar un projecte diferenciat ja sigui directament o través de la col·laboració amb els operadors locals.

Obres en curs parades

Existeixen projectes aturats com a conseqüència de les dificultats financeres sofertes pel promotor abans de traspassar la propietat d’aquests a l’Entitat Financera. En aquells casos en què el grau d’avanç del projecte sigui significatiu s’haurà d’analitzar el cost pendent d’execució per valorar la viabilitat del mateix i liquidar-ho una vegada finalitzat.

Edificis acabats

En els casos d’adjudicació d’edificis en què el cost de la liquidació sigui inassolible pot ser interessant posar-los en rendiment.

El nostre equip està aquí per ajudar-te