Aprovació inicial de la Modificació del Projecte d’urbanització i del Projecte de reparcel·lació del Vapor Cortés, a Terrassa

El passat mes de juny, l’Ajuntament de Terrassa va aprovar inicialment la modificació del Projecte d’Urbanització del Polígon I del Sector Vapor Cortés de Terrassa. Al mateix temps també es va aprovar inicialment la modificació del Projecte de Reparcel·lació. Aquestes dues fites donen un impuls definitiu a la transformació d’un espai central de la ciutat de Terrassa. A curt termini es procedirà a l’exposició pública de cada document i la recepció dels informes preceptius de les companyies subministradores i de determinats organismes públics per assolir l’aprovació definitiva de cada un dels projectes durant els propers mesos. Posteriorment es podran licitar i iniciar els treballs d’urbanització.

Hem de recordar que el Polígon I del Sector està format per 60.603m2 de superfície i està ubicat principalment entre els carrers Pi i Margall, Pare Llaurador, Josep Trueta i Passeig 22 de Juliol. Està prevista  l’execució d’un nou passeig central al carrer Frederic Soler i el Sector té una edificabilitat total de 45.155m2 de sostre residencial lliure, 11.339m2 de sostre residencial protegit, 22.807m2 de sostre terciari i disposarà d’un conjunt d’equipaments municipals que en part es conformaran amb la rehabilitació d’algunes de les naus industrials existents.

IMPLICA va assumir la Gerència de la Junta de Compensació que desenvolupa aquest Sector el mes de gener de l’any 2.018 i estem molt satisfets per aconseguir aquestes dues fites malgrat que el termini temporal ha estat més llarg del que vam preveure inicialment.

Volem agrair en nom de la Junta de Compensació la dedicació, esforç i compromís dels equips redactors de cada document, BERRYSAR i GMG PLANS I PROJECTES respectivament; del Secretari actual de la Junta, en Xavi Figueras i el seu equip professional de NUCLI ADVOCATS; de l’anterior Secretari ja jubilat en Josep Ma. Arias i dels responsables polítics i professionals de l’Ajuntament de Terrassa que han participat en la revisió dels esmentats projectes per l’assoliment aquesta dues fites que tenen una alta complexitat tècnica en una trama urbana ja consolidada.

Comparteix aquest post:

Post relacionats

El nostre equip està aquí per ajudar-te