IMPLICA participa en l’adquisició d’un solar propietat de SAREB a Terrassa

IMPLICA ha intervingut en l’adquisició d’un solar d’ús residencial de més de 6.000m2 de sostre amb front als carrers Isidre Nonell, Estatut i Pere Prat del barri de Can Roca II de la ciutat de Terrassa. La finca fou adquirida a SAREB el passat mes d’agost per la societat promotora QOL22 per desenvolupar una promoció de 58 habitatges y una planta soterrani de places de parking. Está previst que s’iniciïn les obres durant el segon trimestre del proper exercici després de l’obtenció de la llicència d’obres majors.

Comparteix aquest post:

Post relacionats

El nostre equip està aquí per ajudar-te