EDIFICI SANT MIQUEL

13/06/2024

EDIFICI SANT MIQUEL

Descripció

SAREB es va adjudicar un edifici de PB + 4PP al centre històric de la ciutat de Manresa. L’estat de ruïna tècnica i urbanística del mateix va fer necessària la seva demolició. El fet de que determinades parts de l’edifici estiguessin catalogades va suposar que d’acord amb els tècnics municipals es realitzes una demolició parcial de l’edifici. L’equip d’IMPLICA i GMG van liderar el projecte assolint l’èxit ja que no es van produir desviacions ni en costos ni els terminis i amb un treball perfectament executat per l’empresa d’enderrocs VILÀ VILA.

Vigència:

JUL11-DES13
Imprimir
13/06/2024