HPO. FONS NEXT GENERATION

13/06/2024

HPO. FONS NEXT GENERATION

Descripció

La nostra formació financera ens ha permès desenvolupar estudis de viabilitat de projectes immobiliaris des de l’inici de la nostra activitat. A partir de l’any 2021 es doten Fons Next Generation pel desenvolupament de projectes d’Habitatges de Protecció Oficial (HPO) sobre solars de titularitat pública en dret de superfície a 75 anys a operadors privats. Alguns municipis ens han encarregat l’estudi d’aquests projectes per conèixer la seva viabilitat i preparar les licitacions públiques per adjudicar els projectes al sector privat.

Vigència:

GEN22-actualitat
Imprimir
13/06/2024