Solvia

13/06/2024

Solvia

Descripció

IMPLICA en col·laboració amb GMG ha colaborat amb SOLVIA en la gestió d’una cartera d’actius de sòl de Banc Sabadell i altres societats vinculades a aquesta entitat financera, que no han completat el procés de transformació urbanística ubicats a diverses comarques de Barcelona: Vallès Occidental, Bages, Baix Llobregat, Penedès i Garraf. Es tracta d’un projecte transversal, en que la participació conjunta d’IMPLICA i GMG ha estat clau per assolir el bon resultat obtingut, doncs ha permès combinar una gestió sistemàtica i eficient amb un ampli coneixement a nivell tècnic en el camp de l’urbanisme. El treball abasta des de l’anàlisi dels nous actius que s’adjudica l’entitat fins que les finques esdevenen sòl finalista susceptible d’obtenir llicència d’obres, passant per la fase de planejament, gestió urbanística i execució de la urbanització.

Vigència:

DES13-DES16
Imprimir
13/06/2024