L’Ajuntament de Terrassa impulsa la viabilitat del sector Vapor Cortès

El passat dia 26 de novembre el Consell Rector de la Junta de Compensació Terrassa Vapor Cortès es va entrevistar amb l’Alcalde d’aquesta ciutat, el Sr. Jordi Ballart i el Regidor d’Urbanisme i Territori, en Carles Caballero. En aquesta sessió l’Equip de Govern va manifestar el seu compromís per impulsar aquest sector que consideren estratègic per millorar l’ordenació de la trama urbana de la ciutat que com conseqüència de l’esclat de la bombolla immobiliària ha esdevingut inviable. En aquest sentit, està prevista l’aprovació inicial d’una nova modificació del POUM respecte a la recollida de residus. Aquesta decisió municipal suposarà eliminar l’obligatorietat prevista en el POUM vigent de realitzar la recollida dels residus a través d’una xarxa pneumàtica que suposa un cost d’urbanització molt important i un cost de manteniment elevat comparat amb els sistemes tradicionals.

Paral·lelament la Junta, a través de la Gerència liderada per IMPLICA, està treballant en la redacció de la modificació del Pla de Millora Urbana per iniciar la seva tramitació una vegada s’aprovi definitivament l’esmentada modificació del POUM. Totes aquestes accions estan orientades a donar viabilitat al projecte i gràcies al compromís de totes les parts interessades, Terrassa recuperarà un espai en el centre de la ciutat.

Comparteix aquest post:

Post relacionats

El nostre equip està aquí per ajudar-te