PIPS ABRERA

13/06/2024

PIPS ABRERA

Descripció

PIPS ABRERA és un recinte tancat de 70.000m2 de superfície format per un conjunt de naus logístiques arrendades a proveïdors de SEAT amb una superfície construïda aproximada de 50.000m2.  Des del 2012 la propietat de l’actiu va passar a LIBERBANK per impagament del crèdit hipotecari de l’anterior titular. A partir d’aquella data el nou propietari va delegar en IMPLICA la gestió de l’adquisició i la gestió patrimonial de l’actiu. La nostra funció es va centrar en l’administració dels lloguers i de les zones comuns i la gestió de comercialització de les naus buides. L’any 2020, LIBERBANK va vendre el recinte a PATRIZIA i IMPLICA continua participant de la gestió de l’actiu sota la nova visió transformadora de l’actual propietari.

Vigència:

JUN12-ACTUALITAT
Imprimir
13/06/2024