SAREB i el projecte IBERO

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA –SAREB- es va constituir a finals de l’exercici 2012 amb l’objectiu d’absorbir la majoria dels préstecs vinculats amb el sector immobiliari i els actius immobiliaris adjudicats procedents tots d’una sèrie d’entitats financeres espanyoles.

En el mateix moment de l’adquisició d’aquests actius, SAREB va subscriure uns contractes de gestió amb les mateixes entitats aportants per un termini de dos anys, i aquests contractes van vèncer a finals del passat exercici.

Durant el segon semestre de l’any passat, SAREB va obrir un concurs per adjudicar els contractes de gestió dels seus actius a uns altres gestors (servicers). Aquest concurs va rebre el nom de projecte IBERO i a hores d’ara tots els contractes ja han estat adjudicats a altres servicers (SERVIHABITAT, ALTAMIRA, SOLVIA i HAYA REAL ESTATE) amb l’objectiu d’optimitzar la seva gestió.

A curt termini això suposa un traspàs de les carteres des dels anteriors gestors als nous adjudicataris en uns terminis que no seran curts i que dificultarà la presa de decisions sobre aquests actius (immobles i préstecs). En el mercat aquest procés s’està observant amb expectació i esperem que els nous gestors puguin desenvolupar la seva tasca amb molt èxit.

Comparteix aquest post:

Post relacionats

El nostre equip està aquí per ajudar-te