SAREB. Primers Passos

Recentment s’ha fet públic l’Informe i Comptes Anuals de SAREB corresponents al primer exercici complet de la seva activitat. El poden trobar a la pàgina web de la pròpia entitat. És un document dens, potent i formalment atractiu.

Com acostuma a ser en aquests casos, el compte de resultats presenta pèrdues. Crec, però, que no hi hem de donar més importància. En general en qualsevol projecte d’aquesta envergadura és una situació normal per al primer exercici. Una altra cosa serà comparar per als propers exercicis, el que el Pla de Negoci inicial va pressuposar i per on discorrerà la realitat. Sobretot per a un projecte empresarial llançat per imperatiu legal, amb una forta pressió política i mediàtica i amb un volum d’inversió colossal tant en actius financers com immobiliaris procedents de diferents entitats financeres i que en alguns casos els van dedicar una deficient atenció. Organitzar la recepció de tot aquest patrimoni a SAREB, partint des de zero, ens apareix com una tasca hercúlia. Animem a SAREB perquè continuï treballant.

Un altre dels reptes d’aquests primers exercicis de l’activitat ha estat la convivència amb les societats aportants que han estat també les societats gestores dels mateixos actius per un termini de dos anys. Per al proper exercici es preveu que aquesta situació canviï. SAREB ha fet públic que adjudicarà la gestió d’aquests actius a unes poques empreses de servicing per a tot el territori. Aquest canvi tindrà, com qualsevol decisió, les seves llums i les seves ombres. Esperem que no es torni a demorar una altra vegada la presa de decisions, circumstància que cada vegada que es produeix un canvi d’aquesta índole suposa una pèrdua de temps que, com a societat no ens podem permetre. A més a més, desitgem que malgrat aquests canvis, es respecti el treball ja realitzat pels gestors externs que ja estan actuant sobre el terreny.

A SAREB li han aparegut altres variables no previstes. El Banc d’Espanya els obligarà a dotar via provisions les pèrdues de valor sobre el preu de traspàs dels actius adquirits. El famós i secret PT. S’anticipa que les pèrdues es repetiran en l’exercici 2014-15. Aquesta circumstància sobrevinguda i la urgència en la presentació de resultats positius està obligant a SAREB a tancar operacions de venda sempre que generi benefici comptable i s’estan resistint a les vendes a pèrdua. Què passarà amb els llots immobiliaris?

Esperem que el mercat repunti i que SAREB encerti en totes les seves decisions.

Mario Blasco Sanz.

Comparteix aquest post:

Post relacionats

El nostre equip està aquí per ajudar-te